Gästrike Räddningstjänst - Deltidstationer (Berufsfeuerwehr)
Brandstation Skutskär (2 21-6000) blanko blanko blanko
Industribrandkår (Werkfeuerwehren)
Stora Enso AB      
Akademiska Sjukhuset Uppsala (Rettungsdienst)
Ambulansstation Skutskar (3 21-9500)