Räddningstjänst Östra Kronoberg - Heltid- & Deltidstationer (Berufsfeuerwehr)
Brandstation Norrhult Brandstation Aseda Brandstation Alstermo Brandstation Lenhovda
Landstinget Kronoberg - Ambulans (Rettungsdienst)
Ambulansstation Lenhovda