Värends Räddningstjänst - Heltid- & Deltidstationer (Berufsfeuerwehr)
Brandstation Växjö Brandstation Rottne Brandstation Braas Brandstation Ingelstad
Brandstation Lammhult
Värends Räddningstjänst - Räddningsvärn (Freiwillige Feuerwehr)
Brandstation Odenslanda
Industribrandkår (Werkfeuerwehren)
Smaland Airport
Landstinget Kronoberg - Ambulans (Rettungsdienst)
Ambulansstation Växjö