Gästrike Räddningstjänst
Heltid- och Deltidstationer
Brandstation Skutskär (2 21-6000) blanko blanko blanko
Gästrike Räddninstjänst
Räddnings- och Brandvärn
keine wachen se      
Industribrandkår
Stora Enso AB      
Akademiska Sjukhuset Uppsala
Ambulansstationer
Ambulansstation Skutskar (3 21-9500)