Uppsala Brandförsvar
Heltid- och Deltidstationer
Brandstation Tierp (2 21-5000) Brandstation Söderfors (2 21-5400) Brandstation Skärplinge (2 21-5500) blanko
Uppsala Brandförsvar
Räddnings- och Brandvärn
Brandstation Hjälmunge (2 21-5700)      
Industribrandkår
keine wachen se      
Akademiska Sjukhuset Uppsala
Ambulansstationer
Ambulansstation Tierp      
sonstige Organisationen andra stationer
keine wachen se